Příspěvky

Nastavení flagů v regionech

Tento návod ti pomůže nastavit si flagy v regionu podle sebe a nastavit regiony a subregiony pro pronajímání. Umožní ti vypnout creeper vybuchování, vypnout spawnování oblud a zároveň ponechat možnost množit zvířata a vesničany.

Předpoklady

Tento návod počítá s tím, že umíte vytvořit region výběrem pomocí dřevěné sekerky //wand a přivlastnit si ho pomocí /region claim nazev. Pokud ne, mrkněte se na toto video v češtině. https://www.youtube.com/watch?v=RP41zb5uGxI.

Priorita a dědičnost

Měl bys vědět, že kromě flagů je u regionů možné nastavit:

 1. Prioritu – region s vyšší prioritou přebíjí region s nižší prioritou.
 2. Dědičnost – region „potomek“ dědí vlastnosti „rodičovského“ regionu.

Nemusí tě to zajímat, pokud se regiony nepřekrývají. Pak stačí regionu jednoduše nastavit správně flag a je hotovo. Pokud však vytváříš regiony a subregiony, např. hospodu a jednotlivé pokoje, které chceš pronajímat hráčům, musíš to znát.

Prioritu a dědičnost mohou nastavovat pouze členové Members.

Priorita regionu

Každý region má základní prioritu 0. Ta může být upravena na vyšší nebo nižší, např. 10, 20, -5, -100 apod. Priorita je vždy celé číslo.

Pokud se v daném místě překrývají regiony, platí vždy nastavení regionu s vyšší prioritou.

Pokud jsou priority shodné, má vždy přednost flag zakazující.

Př.: V Ballinduru je zakázáno otvírat dveře (use deny). Region Ballinduru má nastavenou prioritu 0. V hospodě, která je subregionem v Ballinduru, je povoleno otvírat dveře (use allow). Hospoda má nastavenou prioritu 10, která přebíjí nastavení Ballinduru a hráči tak mohou v hospodě otvírat hlavní dveře a používat další zařízení.

Priorita se nastavuje příkazem:

/rg setpriority názevregionu priorita

Dědičnost regionů

Dědičnost regionů funguje podobně jako priorita regionu s pár rozdíly. Potomek dědí z rodičovského regionu:

 1. Nastavení vlastníků a členů (owners, members),
 2. Vvšechny flagy, pokud nejsou nastaveny jinak.

Dědičnost se hodí například pro situace, kdy potřebujete subregionům nastavit všechny flagy nadřazeného regionu nebo si díky dědičnosti můžete vytvořit „šablonu“ a její vlatnosti aplikovat na jiné regiony.

Dědičnost se nastavuje příkazem:

/region setparent region-potomek region-rodič

Priorita vs. Dědičnost

Dědičnost funguje správně pouze v případě, když potomek má stejnou nebo vyšší prioritu než rodičovský region. Pokud by totiž měl rodič vyšší prioritu než podřízené regiony, přepsal by kompletně jejich nastavení.

Kdy to nejde bez priority?

Jsou situace, kdy se bez nastavení priority neobejdete. Je to vždy, když chcete v subregionu povolit něco, co je v nadřazeném regionu zakázáno. V takovém případě je nutné nastavit subregionu vyšší prioritu, jinak se automaticky použije zakazující flag.

Př.: Pokud by byla ponechána výchozí priorita hospody na 0, takže hospoda i Ballindur by měli stejnou prioritu 0, přednost by dostal flag zakazující a hráči by nemohli dveře otvírat.

Nastavení flagů

Skupiny pro nastavení flagů

Měl bys vědět, že flagy v regionu je možné nastavit buď pro všechny hráče, nebo je možné určit, na které skupiny se daný flag vztahuje. Vestavěné skupiny jsou:

 • all – všichni hráči (není třeba uvádět)
 • members – členové regionu
 • owners – vlastníci regionu
 • nonmembers – všichni kromě vlastníků a členů
 • nonowners – všichni kromě vlastníků

Povolené flagy

V Angharu je možné použít tyto flagy:

 • use
 • chest-access
 • vehicle-place
 • vehicle-destroy
 • greeting
 • farewell
 • grass-growth
 • vine-growth
 • mycelium-spread
 • creeper-explosion
 • other-explosion
 • ender-pearl
 • tnt
 • lighter
 • pistons
 • fire-spread
 • lava-fire
 • entity-item-frame-destroy
 • entity-painting-destroy
 • block-break (jen Member)
 • block-place (jen Member)
 • allowed-cmds (jen Boss)
 • blocked-cmds (jen Boss)

Flagy globálního regionu

V globálním regionu (v divočině) jsou automaticky nastavené následující flagy:

 • ride allow (-g all)
 • enderdragon-block-damage deny
 • blocked-cmds /mc

Globální region má prioritu 0 a je v něm automaticky zakázán koberec. Hráči Boss si mohou koberec zapnout pomocí flagu allowed-cmds /mc.

Použití flagů

Flagy se aplikují na region následujícím univerzálním příkazem:

/region flag <region> -g <skupina> <flag> [hodnota]

Region je název regionu, pro který nastavujeme flag. Skupina je skupina (members, nonmembers, owners…), pro kterou má flag platit. Hodnota může být různá podle typu flagu.

Flagy můžeme nastavit i globálně bez použití skupiny, flag se bude automaticky vztahovat na všechny hráče. Příkaz bude následující

/region flag <region> <flag> [hodnota]

Příklady použití flagů

/region flag mujhrad -g nonmembers use deny

Zakáže nečlenům regionu „mujhrad“ používat dveře, pásky, nášlapné desky apod.

/region flag mujhrad -g nonowners chest-access deny

Zakáže všem mimo skupiny owners (tj. i memberům) přístup do truhel.

/region flag mujhrad creeper-explosion deny
/region flag mujhrad lighter deny
/region flag mujhrad tnt deny
/region flag mujhrad fire-spread deny

Vypne výbuchy creeperů, zapalovač, TNT, šíření ohně.

/region flag mujhrad allowed-cmds /mc

Zapne schopnost používat létající koberec v regionu. Region musí mít prioritu vyšší než 0, aby toto nastavení přebilo zákaz z __global__ regionu.

Spawnování zvířat, monster a villagerů

V Angharu hrajeme na vyšší obtížnost a je to survival. Proto až na výjimky nejsou povolené flagy, které zakazují spawnování mobů. Přesto, zde je návod, jaké flagy a jakým způsobem použít.

flag mob-spawning

Pokud použijete flag mob-spawning deny, zakážete jakékoliv spawnování. A to jak oblud, tak zvířat nebo villagerů. Jednoduše v regionu nemůže spawnout jakákoliv nová entita. Tento flag se nedá nijak nastavit nebo omezit na určitou skupinu entit. Tento flag nastavíte příkazem:

/region flag mujhrad mob-spawning deny

flag deny-spawn

Flag deny-spawn je selektivní a zakazuje spawnování pouze těm monstrům, které u flagu uvedete. Díky němu tak můžete zakázat zombíky, kostlivce, pavouky a jinou havěť, ale neovlivní to množení  krav, slepic nebo villagerů. Tento flag nastavíte příkazem:

/region flag mujhrad deny-spawn zombie,spider,skeleton...

Výčet musí být vždy kompletní v rámci jednoho příkazu. Zapomenete-li na jednu obludu, nelze ji dodatečně přidat. Proto si raději předem obludy vypište, ať na nějakou nezapomenete.